Thursday, October 24, 2013

NGHỊ ĐỊNH 79 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Nghị  định này quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông kê...

Có thể tải toàn văn Nghị định vể xem từ link dưới đây:

https://app.box.com/s/dhcz8b719r28f8m002o9

Friday, December 7, 2012

TÀI LIỆU PHỤC VỤ CHO DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN BÁO CÁO THEO QUYẾT ĐỊNH 77 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Các doanh nghiệp vào từng địa chỉ sau để tải tài liệu về:

1. Những hướng dẫn mà doanh nghiệp cần tham khảo trước khi thực hiện các báo cáo:
https://app.box.com/s/te8oqov0p2jeoc5mtkn5
2. Các loại biểu mẫu báo cáo:
 https://app.box.com/s/d1lg26y4dwfw07kbnm7h
3. Toàn bộ các văn bản về việc thực hiện chế độ báo cáo:
 https://www.box.com/s/7s4tddqly9wf0njuvsi1
4. Một số danh mục cần thiết cho việc báo cáo (công nghiệp, xuất - nhập khẩu dịch vụ):
- Danh muc xuất nhập khẩu Việt Nam:
https://www.box.com/s/l96yl3ez8kq57ieeqvii
- Danh mục sản phẩm công nghiệp:
https://www.box.com/s/2tjr7nmnmv1ihiklqsms