Tuesday, March 25, 2014

TÀI LIỆU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP 2014

Kính gởi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
Để hỗ trợ cho việc thực hiện điều tra doanh nghiệp năm 2014 được thuận lợi. Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng Cục Thống kê Long An cung cấp một số tài liệu, phiếu điều tra có liên quan để doanh nghiệp tải về phục vụ cho việc ghi phiếu. Tài liệu bao gồm:

Hướng dẫn cách nhận biết doanh nghiệp mình phải thực hiện loại phiếu nào. Tải theo link dưới đây:

https://app.box.com/s/75h9p5v24e1mf0ihrkyd

1) Các loại phiếu điều tra doanh nghiệp 2014 (trừ phiếu 1Am và phiếu 1A11). Chú ý: các phiếu trong link này có dịnh dang pdf, nên các bạn phải in ra giấy để viết thông tin vào:

https://app.box.com/s/139bvwztfjf43ju2jpkm

Hoặc tải theo Link này:
http://www.gso.gov.vn/ItemPreview.aspx?ItemID=14878

2) Các phiếu có định dạng bằng chương trình excel (sau khi tải về các bạn cố gắng không nên thay đổi cấu trúc của biểu, vì khi nhập thông tin vào phiếu xong các bạn gởi lại cho chúng tôi qua đường email, nên không nhất thiết phải định dạng lại phiếu; địa chỉ email để các doanh nghiệp gởi phiếu về cho chúng tôi là: vanchuan1967@gmail.com hoặc congnghieplan@gso.gov.vn), Link tải về:

a) Phiếu 1A/ĐTDN-DN:
https://app.box.com/s/mgxxjqgcx3vdn4gizjf3

b)Phiếu 1A.1:
https://app.box.com/s/qufgu5ip2314e2ikbglj

c) Phiếu 1A.2:
https://app.box.com/s/1lsulxlq3f13ee4ac3bg

d) Phiếu 1A.3:
https://app.box.com/s/1aj7yhdawkwnrpqtt8tp

e) Phiếu 1A.4:
https://app.box.com/s/yhrwq84ah2h5anlews36

f) Phiếu 1A.5:
https://app.box.com/s/mnhfextgi4cj3ruubh6x

g) Phiếu 1A.6:
https://app.box.com/s/21gsn2uoq79cwvtkpdys

h) Phiếu 1A.7:
https://app.box.com/s/tstn0gzstzy62qza9n3u

i) Phiếu 1A.8:
https://app.box.com/s/i7bf05o98awi42c4t6vt

j) Phiếu 1A.9:
https://app.box.com/s/dzlqpifty4k90o16gbg6

k) Phiếu 1A.10:
https://app.box.com/s/x97xsgjit4e425nhzmkn

l) Phiếu 1B/ĐTDN-DS

https://app.box.com/s/uamf2rizrojmr0avl8ae

m) Phiếu 1C/ĐTDN-ĐT

https://app.box.com/s/er54ltt0tq78zmxw0j34

o) Phiếu điều tra năng lực công nghệ của UBND tỉnh Long An:

https://app.box.com/s/xadvbcqf0n400h4u975u

3) Hướng dẫn ghi các loại phiếu điều tra:

https://app.box.com/s/4ux74ya0oromqqfw78jz

4) Phiếu số:1Am:

https://app.box.com/s/xcton7xfar5ncl32hw10

5) Phiếu 1A.11:

https://app.box.com/s/bn0rw3zotmu1wjvxz80v

6) Quyết định số 91 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về điều tra doanh nghiệp 2014:

https://app.box.com/s/n4n8a3efy2tiumq8egr3

7) Công văn (số 767) chỉ đạo điều tra của UBND tỉnh Long An:

https://app.box.com/s/vaf98nl652ljujsnrs3v

8) Công văn 1339 của Bộ Tài chính về việc các doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán (áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là chủ yếu):

https://app.box.com/s/xlqt67d7100nk72h22qn

9) CÁC LOẠI DANH MỤC TRONG ĐIỀU TRA DN 2014:

a) Bảng phân ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2007):
https://app.box.com/s/97xgkmhk2r3odtrhe11o
b) Danh mục đơn vị hành chính tỉnh Long An (có bổ sung huyện Mộc Hóa mới tách ra):
https://app.box.com/s/fcdttpg66b2dpqbeo34z
c) Bảng danh mục các nước và vùng lãnh thổ:
https://app.box.com/s/syzbqgnfgtmshtj5koih
d) Bảng danh mục sản phẩm công nghiệp (8 số):
https://app.box.com/s/ilrijanoc85psbmveeps
e) Bảng danh mục công trình/hạng mục công trình (ngành Xây dựng):
https://app.box.com/s/ldntgsj8qrfsvdnrrjbq

Các thông tin tiếp theo sẽ được tiếp tục bổ sung./.

Trân trọng !

---Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng ---
Thursday, October 24, 2013

NGHỊ ĐỊNH 79 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Nghị  định này quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông kê...

Có thể tải toàn văn Nghị định vể xem từ link dưới đây:

https://app.box.com/s/dhcz8b719r28f8m002o9

Friday, December 7, 2012

TÀI LIỆU PHỤC VỤ CHO DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN BÁO CÁO THEO QUYẾT ĐỊNH 77 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Các doanh nghiệp vào từng địa chỉ sau để tải tài liệu về:

1. Những hướng dẫn mà doanh nghiệp cần tham khảo trước khi thực hiện các báo cáo:
https://app.box.com/s/te8oqov0p2jeoc5mtkn5

2. Các loại biểu mẫu báo cáo:
https://app.box.com/s/9biewrfggbbw5d5ibl8u

3. Toàn bộ các văn bản về việc thực hiện chế độ báo cáo:
https://www.box.com/s/7s4tddqly9wf0njuvsi1

4. Một số danh mục cần thiết cho việc báo cáo (công nghiệp, xuất - nhập khẩu dịch vụ):
- Danh muc xuất nhập khẩu Việt Nam:
https://www.box.com/s/l96yl3ez8kq57ieeqvii
- Danh mục sản phẩm công nghiệp:
https://www.box.com/s/2tjr7nmnmv1ihiklqsms