Sunday, March 27, 2016

TÀI LIỆU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-TCTK ngày22 tháng 02 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra doanh nghiệp năm 2016. Để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin về cuộc điều tra nêu trên với các doanh nghiệp, Cục Thống kê đưa các thông tin và tài liệu cần thiết lên trang blog này để các doanh nghiệp tiện tham khảo và sử dụng.

Các thông tin cần thiết về điều tra doanh nghiệp năm 2016, có thể tải về từ các link bên dưới.

1. Quyết định số 47/QĐ-TCTK của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

2. Công văn số 725 của UBND tỉnh

3. Các loại phiếu điều tra:

Phiếu số 1A

Phiếu số 1A.2

Phiếu số 1A.3

Phiếu số 1A.4

Phiếu số 1A.5.1

Phiếu số 1A.5.2

- Phiếu số 1A.6.1

- Phiếu số 1A.6.2

Phiếu số 1A.7.1

- Phiếu số 1A.8

- Phiếu số 1A.9.1

- Phiếu số 1A.9.2

- Phiếu số 1A.9.3

- Phiếu số 1A.10

- Phiếu số 1Am

- Phiếu số 1B

Hướng dẫn ghi các loại phiếu nêu trên 

4. PHIẾU ĐIỀU TRA TÍNH TỔNG SẢN PHẨM THEO QUÝ NĂM 2016 (Có kèm phiếu và hướng dẫn ghi phiếu trong file excel):

- Phiếu_02_M-ĐTQ
5. Các danh mục điều tra:
   - Danh mục sản phẩm công nghiệp

   - Danh mục năng lực mới tăng của công trình hoàn thành

Sunday, March 15, 2015

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA XU HƯỚNG SXKD NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO HÀNG QUÝ NĂM 2016

Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng Cục Thống kê Long An, cung cấp tài liệu thông tin về "điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo". Các doanh nghiệp có thể vào các đường link bên dưới để tải về phương án điều tra, mẫu phiếu và hướng dẫn ghi phiếu điều tra. Chú ý, các doanh nghiệp thực hiện phiếu điều tra công nghiệp hàng tháng cũng phải thực hiện luôn phiếu này (có danh sách kèm theo bên dưới - ở mục 4), những doanh nghiệp nào không có tên trong danh sách sẽ không thực hiện phiếu điều tra theo phương án này.

1 Quyết định ban hành phương án điều tra:
https://drive.google.com/file/d/0B3BmF0J8H53yZjlNQmFWNEZrWUk/view?usp=sharing

2. Phiếu phỏng vấn, chỉ có 1 phiếu duy nhất, tuy nhiên cục Thống kê sử dụng hình thức dạng file EXCEL và dạng Form WORD, doanh nghiệp có thể tùy chọn tải về điền trực tiếp trên máy tính, sau khi điền vào đầy đủ thông tin theo yêu cầu, doanh nghiệp gữi lại cho Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng qua E-mail: vanchuan1967@gmail.com

- Mẫu phiếu định dạng excel:
http://www.mediafire.com/download/id4v06pg8mimzam/phieu_dieu_tra_xu_huong_SXKD_QUY.xlsx

- Mẫu phiếu định dạng Word:
https://drive.google.com/file/d/0B3BmF0J8H53yYjM3Rmx6TjZMeFU/view?usp=sharing

3. Giải thích phiếu điều tra:
https://drive.google.com/file/d/0B3BmF0J8H53yZVVVby1tZnh3cTg/view?usp=sharing

Trân trọng!
--- Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng, Cục Thống kê ---


Thursday, October 24, 2013

NGHỊ ĐỊNH 79 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Nghị  định này quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông kê...

Có thể tải toàn văn Nghị định vể xem từ link dưới đây:

https://app.box.com/s/dhcz8b719r28f8m002o9